Projecten

Projecten leiden tot veranderingen. Of het nu gaat om de introductie van een nieuw product, de implementatie van een nieuwe werkwijze of doorontwikkeling van uw dienstverlening. Veranderingen vragen om intensieve, transparante communicatie, die medewerkers enthousiasmeert en motiveert tot innovatie. Een project vraagt ook om een planmatige aanpak en soms ook een strategische aanpak. Niet alleen in de fase van planvorming, maar zeker ook in de uitvoering, evaluatie en nazorg. Plan C adviseert organisaties (profit en non-profit) over de aanpak bij projecten, en ondersteunt waar wenselijk.

 

 

Verandermanagement

Projecten leiden tot verandering. Of het gaat om implementatie van een nieuwe werkwijze, wijzigingen in wet en regelgeving of doorontwikkeling van uw dienstverlening. Veranderingen vragen om begeleiding en inzet, die medewerkers enthousiasmeert en motiveert tot innovatie. Een veranderproces vraagt ook om een planmatige aanpak, zowel in de fase van planvorming, maar zeker in de uitvoering, evaluatie en nazorg. Plan C adviseert organisaties, zowel profit en non- profit, over veranderprocessen bij projecten en ondersteunt daar waar wenselijk.
 

 Advies- en projectmanagement

U heeft een vraagstuk in uw organisatie, en wil graag dat een buitenstaander er een blik op werpt. Om open en onafhankelijk uw probleem of vraag te onderzoeken en deze helder voor u te formuleren. U vraagt om en innovatieve en professionele aanpak van een vraagstuk. Plan C kan u advies bieden, u helpen met de realisatie en putten uit een netwerk om expertkennis in te huren.